Zakład Usługowy
" JVB ELECTRONIC "
mgr inż. Jerzy Borejsza
43-300 Bielsko-Biała
ul. Kochanowskiego 4

tel. (33) 816-11-40

www.jvb.com.pl
e-mail: poczta@jvb.com.pl