Kontakt

Zakład Usługowy „JVB ELECTRONIC”
mgr inż. Jerzy Borejsza

43-300 Bielsko-Biała
ul. Kochanowskiego 4

tel. (33) 816-11-40
e-mail: poczta@jvb.com.pl

© JVB ELECTRONIC 2018 - naprawy elektroniczne - serwis małego i dużego AGD, RTV, kasy fiskalne
43-300 Bielsko-Biała ul. Kochanowskiego 4 | tel. (33) 816-11-40 | e-mail: poczta@jvb.com.pl